Wie is wie?

Dirigent

ItTakes4 wordt geleid door Karen De Wilde

Bestuur

Voorzitter: Denise De Neef
Penningmeester: Heidi Van Dyck
Secretaris: Ellen Belmans
Muziekverantwoordelijke: Saskia Debergh
Logistiek verantwoordelijke: Steven Arcay

De zangers

Onze zangers zijn muzikaal geschoold. Zij kunnen partituren lezen en schrikken er niet voor terug om naast de repetities ook thuis verder te studeren om een optimaal resultaat te verkrijgen.